Voor de aankomende verkiezingen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in het zitting nemen tijdens de verkiezingsdag.

Bent u nog niet eerder stembureaulid geweest op een stembureau, maar wilt u zich hier voor aanmelden?

Klik op de 'Ik wil mij aanmelden!' knop.

Stembureaulid

Als stembureaulid bent u onder leiding van de voorzitter medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces.

Stemmenteller

Als teller bent u na het einde van de stemopneming verantwoordelijk voor het sorteren en het handmatig tellen van de stembiljetten